Služby
& Technologie

Ve výrobním procesu naší firmy je plně integrován proces tavení a odlévání ingotů, tj. vstupního materiálu do 12 hydraulických průtlačných přímých i nepřímých lisů a proces vlastní výroby tavírenského a lisovacího nářadí. Constellium Děčín disponuje pestrou škálou výrobních zařízení a procesů pro výrobu širokého portfolia výrobků od bezešvých lisovaných trubek až po tažené a tepelně zpracovávané tyče a profily.

Plně integrovaný výrobní závod

Ve výrobním procesu naší firmy jako jedné z nejvýznamnějších lisoven v Evropě, je integrován rovněž proces tavení a odlévání ingotů, tj. vstupního materiálu do 12 hydraulických průtlačných lisů pro přímé i nepřímé lisování. Rovněž disponujeme vlastní výrobou tavírenského a lisovacího nářadí.

Jsme schopni implementovat různé výrobní procesy přesahující rámec samotného průtlačného lisování, podle požadované kvality, slitiny, produktu a zákaznických potřeb.

Lisování na komorové nástroje

Nejběžnější proces průtlačného lisování využívá komorový nástroj. Hliník se dělí v předkomorách a znovu se spojuje při obtékání trnu. V důsledku toho vznikají podélné lisovací sváry. Tato metoda se používá zejména u lehce tvářitelných slitin.

Lisování bezešvých trubek

V tomto procesu lisování hliník obtéká trn a nevznikají žádné lisovací sváry. Tato výrobní metoda se uplatňuje u aplikací vyžadujících mimořádně vysokou kvalitu a spolehlivost, jako například u bezpečnostních dílů a u těžko tvářitelných trubek.

Tažené trubky, tyče a profily

Lisované produkty lze dále zpracovávat tažením.

Tažení se provádí z různých důvodů. Například dovoluje dosáhnout užších tolerancí průměru a menší drsnosti povrchu.

Tažení také umožňuje výrobu trubek s malými rozměry (zejména tloušťka stěny), které se vyrábějí z velkých výlisků.

Tažení také dovoluje dosáhnout lepších mechanických hodnot.

Pro dosažení požadovaných mechanických vlastností u každého produktu také aplikujeme tepelné zpracování, jako je rozpouštěcí žíhání, umělé a přírodní vytvrzování a standardní žíhání.