Zákonné
oznámení

Tento web je informační web pro skupinu Constellium, společnosti v této skupině a pro jejich aktivity. Níže najdete podmínky použití tohoto webu skupiny Constellium a právní informace.

Vlastnictví webu

Tento web je ve výlučném vlastnictví skupiny Constellium.

Jakákoli součást tohoto webu, ať se jedná o smlouvy, strukturu, rozvržení, obsah (mimo jiné včetně textu, obrázků, grafiky, fotografií, zvukových a audiovizuálních stop), nebo výrazné znaky (mimo jiné včetně obchodních známek, log, názvů, názvů domén), je ve vlastnictví skupiny Constellium nebo třetích stran, které daly souhlas s jejich užíváním.

Tyto prvky jsou chráněny, a to zejména právy k duševnímu vlastnictví.

Bez písemného svolení skupiny Constellium, které musí být získáno na následující adrese, se zakazuje jakékoli užívání těchto prvků, zejména se jedná o libovolné užívání, reprodukování, zobrazování, úpravy, začleňování nebo překládání těchto prvků nebo jejich částí, pro jiné účely, než je informování návštěvníka webu pro osobní potřebu.

Constellium
Washington Plaza
40-44, rue Washington
75008 Paris
France
Tel. : +33 (0)1 73 01 46 00
Mail: communications(at)constellium.com

Při každém použití prvků tohoto webu nebo jejich částí bez svolení má skupina Constellium právo pachatele za takovéto užívání žalovat, a to zejména ve věci porušení autorských práv nebo nekalé konkurence.

Použití informací obsažených na tomto webu

Informace obsažené na tomto webu jsou poskytovány jen pro informační účely. Skupina Constellium nijak nezaručuje ani negarantuje jejich přesnost, úplnost ani aktuálnost.

Skupina Constellium se také zříká veškeré odpovědnosti za důsledky (i kdyby byly negativní), které mohou být výsledkem libovolného použití těchto informací.

Údaje o akciových trzích

Údaje o akciových trzích jsou poskytovány NYSE a distribuovány SYMEX a EDGAR pouze pro informaci a z důvodu opožděného zveřejňování nemusí být tyto údaje přesné. Constellium nenese odpovědnost za případné chyby, přerušení nebo opoždění, pokud jde o obsah informací, ani za žádná opatření přijatá na základě těchto informací.

Informace obsažené na našem webu a na této stránce („Právní upozornění“), by neměly být považovány za finanční údaje nebo za výzvu k investování nebo spekulaci s akciemi Constellium. Uživatelům se doporučuje, aby se poradili se svými makléři nebo jinými finančními poradci, dříve než se zúčastní jakékoliv podobné transakce.

Hypertextové odkazy, zdroje RSS a soubory cookies

Tato webová stránka obsahuje hypertextové odkazy na jiné webové stránky, vůči nimž se skupina Constellium zříká veškeré odpovědnosti (pokud se ovšem nejedná o webové stránky skupiny Constellium).

Jakýkoli odkaz na tyto stránky prostřednictvím hypertextového odkazu umístěného na jiných webových stránkách vyžaduje předchozí písemný souhlas skupiny Constellium, o nějž lze požádat na následující adrese: 

Constellium
Washington Plaza
40-44, rue Washington
75008 Paris
France
Tel.: +33 (0)1 73 01 46 00
Mail: communications(at)constellium.com

Constellium se zříká jakékoliv odpovědnosti za neoprávněné použití svého zdroje RSS agregátorem, a to zejména v případě kontextualizace nebo škodlivého či nezákonného zneužití RSS.

Při prohlížení některé z webových stránek skupiny Constellium mohou být na pevném disku vašeho zařízení ukládány soubory zvané „cookies“. Soubory cookies neobsahují žádné identifikační údaje o uživateli, jsou určeny pouze k upozornění na předchozí návštěvy stránek daným uživatelem.

Soubory cookies slouží k:

 • Optimalizaci navigování na našich webových stránkách.

 • Posouzení provozu webových stránek.

 • Získání podrobných údajů o interakci se sociálními sítěmi, které používáte.

Proti využívání cookies se můžete bránit pomocí nastavení prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá, ale toto výchozí nastavení můžete změnit kliknutím na tlačítko „Nastavení“ na domovské stránce nebo na navigačním panelu.

Postup se liší v závislosti na prohlížeči, ale obecně stačí kliknout na „Soukromí“, „Důvěrné“ nebo „Bezpečnost“ a pak „Povolit žádosti o ochranu před sledováním (DNT)“.

Toto nastavení však pravděpodobně ovlivní navigaci na našich stránkách do té míry, v jaké bude bránit používání souborů cookies, které slouží k lepšímu procházení stránek. Nastavení pro povolení cookies lze kdykoli změnit.

Zpracování osobních údajů

Pro přístup k tomuto webu či k jeho zobrazení není třeba předávat žádné informace (nebo osobní údaje), které by identifikovaly návštěvníka. Od návštěvníka se nicméně mohou vyžadovat osobní údaje (mimo jiné včetně svého jména, příjmení a adresy, kontaktních údajů) k vyplnění formulářů dostupných na tomto webu. Informace o takovém zpracování osobních údajů najdete v příslušných oddílech na webové stránce (kontakt, žádost o zaměstnání) a více se o ochraně údajů ve společnosti Constellium dozvíte na naší stránce věnované ochraně osobních údajů.

Rozhodné právo a jurisdikce

Až na případy, na které se vztahují závazné místní normy, bude libovolný spor související s tímto webem rozhodován podle práva Francie, a to bez ohledu na státní příslušnost druhé strany či místo, kde se druhá strana nachází, a bude spadat výlučně pod jurisdikci Obchodního soudu v Paris.

V případě rozporů platí přednostně před verzí v libovolném jiném jazyce francouzská verze těchto podmínek a právních informací.

Legal information

Vedoucí vydání: Nicolas Brun, Senior Vice President, Public Affairs and Communications, Constellium

Constellium Paris - RCS Paris 807 638 333 – EU VAT N°: FR 75 67 201 40 81
Share capital: EUR 872.742
Registered office: 40-44, rue Washington - 75008 Paris, France
Tel: +33 (0)1 73 01 46 00 - E-mail: communications(at)constellium.com

 • Writing: Vedení komunikace společnosti Constellium,

 • VývojModedemploi

 • Grafika, designModedemploi

 • Hosting: centron GmbH
  RCS: Eingetragen am Amtsgericht Bamberg - HRB 3986 - Ust-IdNr. DE205074466
  Registered Office: centron GmbH - Heganger 29 - D-96103 Hallstadt - Germany
  Phone: +49 (0) 951 / 96 83 40
  Fax: +49 (0) 951 / 96 83 429
  e-mail: info@centron.de 
 • Photo and illustration credits: © Gérard Uféras, © Hubert Raguet, © Polygraphic, © iStock photo