Dodržování mezinárodních standardů je jen jedním ze způsobů, kterými Constellium Děčín demonstruje svůj závazek k dodržování systémů kvality.

V souladu s očekávánou kvalitou

Constellium Děčín je držitelem certifikátu integrovaného systému řízení a splňuje tak požadavky nejnovějších platných mezinárodních standardů  ISO 9001, ISO/IATF 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and ISO 50001 v souladu s certifikačními požadavky společnosti TÜV NORD Czech s.r.o., členem skupiny TÜV NORD Group v Německu.

Základem dlouhodobé strategie v oblasti řízení kvality v naší společnosti je trvalé plnění požadavků našich zákazníků. Abychom na ně byli schopni adekvátně reagovat v dlouhodobém horizontu, vynakládá naše společnost nemalé prostředky do inovativních řešení technologie výroby našich výrobků, technického vybavení, lidských zdrojů, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.

Constellium Děčín si je vědom odpovědnosti vůči svým partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí a proto vyhlašuje politiku integrovaného systému řízení, jejímž zásadním principem je docílit nulového počtu chyb, neshod, úrazů, nehod a havárií.

Politika jakosti

Každý z našich partnerů (včetně dodavatelů, distributorů a návštěvníků) je objektem politiky Constellium Group EHS FIRST, která vytyčuje klíčové principy průběžného zlepšování a preventivních akcí v této oblasti.

Na základě politiky jakosti je nutné dodržování určitých základních zásad: 

 • udržovat a podporovat dobré jméno společnosti a její postavení na trhu

 • zajišťovat nepřetržitě optimální náklady na výrobu

 • modernizovat základní prostředky a inovovat technologie

 • dodržovat  právní a organizační normy a požadavky

 • zlepšovat  environmentální profil společnosti

 • efektivně využívat přírodní zdroje

 • trvalé zvyšovat úroveň znalostí a  povědomí všech partnerů v podnikání o zásadách ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví formou cíleného školení, vzájemné komunikace, vzděláváním a poskytováním informací

 • trvale upozorňovat na nebezpečné chování a situace, na nebezpečí, rizika a skoroúrazy

 • komunikovat s okolím společnosti a reagovat na jeho relevantní požadavky

 • vytvářet motivující pracovní prostředí podporující snahu pracovat, chovat se ekologicky a bezpečně

 • trvale zlepšovat procesy a postupy z hlediska kvality

 • minimalizovat dopady výrobních činností na životní prostředí, na bezpečnost a ochranu zdraví, jak ve společnosti, tak v jeho okolí